Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tervetuloa sivuilleni! 

Olen 55-vuotias kokenut kunnallispoliitikko Vantaalta.  Olen perehtynyt erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiin toimittuani pitkään Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä ja sen jaoston puheenjohtajana.

Minulla on kokemusta myös erikoissairaanhoidon järjestämiseen liittyvistä asioista HUS- apteekin, HUS Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan ja HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan puheenjohtajuuksien kautta. 

Haluan jatkossakin olla mukana huolehtimassa siitä, että Vantaan asukkaille on tarjolla riittävät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Nyt on aika vaikuttaa, koska sote-uudistus tulee muokkaamaan palvelurakenteita merkittävällä tavalla. Meillä on nyt mahdollisuus ajatella kokonaisuutta uudella tavalla sekä kehittää ja parantaa palveluja! 

Näillä sivuilla voit tutustua ajatuksiini   ajankohtaisista asioista ja ehdotuksiini siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja  tulevaisuudessa parannetaan.

Terveempi Vantaa

Lähetetty 27.3.2017

Sote-uudistuksen jälkeen kunnat eivät vastaa enää sosiaali- ja terveyspalveluista, koska ne siirtyvät maakuntien vastuulle.

Kunnille jää kuitenkin edelleen tärkeitä tehtäviä. Niitä ovat osaaminen ja sivistys, terveys ja hyvinvointi, liikunta ja kulttuuri, nuorisotoimi, paikallinen elinkeinopolitiikka sekä maankäyttö ja rakentaminen.

Kunnanvaltuusto ei siis jää sote-uudistuksenkaan jälkeen toimettomaksi. Eivät edes ne valtuutetut, joiden erityisalaa ovat sosiaali- ja terveysasiat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja ja monipuolinen tehtäväkenttä. Sen tavoitteet on valtakunnan tasolla asetettu väestöryhmien välisten hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseen. Puhutaan osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn parantamisesta ja mielenterveyden vahvistamisesta. Halutaan ehkäistä sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta. Kuulostaa teoreettiselta. Mitä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen voisi tarkoittaa Vantaalla?

Aloitetaan sairauksien ehkäisemisestä. Vantaalla on tässä asiassa ajankohtainen ongelma: homekoulut. Viimeistään seuraavan valtuustokauden aikana on löydettävä pikainen vastaus siihen, miten vaurioituneet rakennukset voidaan korjata tai korvata. Homekoulut ovat myös hyvä esimerkki siitä, ettei ongelmia aina ratkaista vain terveydenhuollon keinoilla.

Terveyden edistämiseksi tarvitsemme tietoa kuntalaisten terveydestä. Tiedämme, että Vantaan suurin yksittäinen erikoissairaanhoidon kustannuserä tulee synnytyksistä, ja niiden lukumäärään meillä ei ole syytä puuttua. Mutta mitkä ovat vantaalaisten yleisimmät sairaudet ja voisimmeko tehdä jotain niiden ehkäisemiseksi tai hoidon tehostamiseksi?  Sitä pitäisi selvittää.

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy, ja suurin osa niistä tapahtuu kotona. STM:n mukaan yleisimpiä tapaturmatyyppejä ovat kaatumiset ja putoamiset. Kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Tiedämmekö, kuinka paljon ja minkälaisia tapaturmia Vantaalla tapahtuu? Olisiko olemassa toimenpiteitä, joilla pystymme vaikuttamaan tapaturmien määrään?

Syrjäytyminen ja köyhyys aiheuttavat inhimillistä kärsimystä, terveyseroja ja eriarvoisuutta. Taustalla voi olla sairautta, työttömyyttä, alkoholismia, huumeiden käyttöä tai elämässä tapahtuneita kriisejä. Erityisen haavoittuvia ovat lapset, jotka syntyvät ja kasvavat ympäristössä, joka altistaa syrjäytymiselle.  Syrjäytymisen ehkäiseminen vaatii laajoja toimia ja yhteistyötä yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Vantaalla tehdään jo paljon kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Mutta varmasti voimme tehdä vielä lisää.

Nämä asiat ovat tuttuja Vantaan valtuustolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Ne tulevat olemaan myös seuraavan valtuuston asialistalla myös sote-uudistuksen jälkeen.

Ehdotan, että valmistelemme Vantaalla toimintaohjelman kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Toteuttamalla kaikki kunnan toiminnot mukaan ottavaa ohjelmaa saamme varmasti lopputulokseksi nykyistä terveemmän Vantaan.