Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Tervetuloa apteekkarin ajatushautomoon 

Kirjoitan blogissani apteekkityöstä, lääkkeistä, terveydenhuollosta ja muista ammattiini ja luottamustehtäviini liittyvistä asioista.

Kaikki esittämäni ajatukset ovat omia pohdintojani ja vastaan yksin niiden sisällöstä. Asioista voi olla eri mieltä. Olen itsekin valmis muuttamaan ajatuksiani ja mielipiteitäni hyvin perustelluista syistä. 

Arvostan koululääketiedettä.  En anna periksi luonnontieteisiin perustuvista tosiasioista. Minut on rokotettu. Eettiset periaatteet toiminnassani ovat minulle tärkeitä ja tarkastelen maailmaa humaanien linssien läpi, mutta yrittäjänä ymmärrän myös talouden realiteetit.       

 

 

Olen ollut mukana Vantaan kunnallispolitiikassa vuodesta 2005 pääosin terveydenhuoltoon liittyvissä tehtävissä. Tällä hetkellä olen HUS:n  hallituksen jäsen, Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston puheenjohtaja sekä lautakunnan varajäsen.  

Valmistuin proviisoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 1989. Olen työskennellyt useissa apteekeissa, tutkijana Kelan sosiaaliturvan tutkimuslaitoksella (myöh. Kelan tutkimusyksikkö) sekä  farmaseuttisena johtajana Suomen Apteekkariliitossa. Nykyisin työskentelen apteekkarina.  

Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kaksi jo täysi-ikäistä tytärtä.